Skąd czerpiemy wodę pitną? Gdzie trafiają ścieki?

Kompendium
Typography

Czy wiecie, że ostródzka sieć wodociągowa zaopatrywana jest w pełni z ujęcia wody w Kajkowie? Albo, że na terenie miasta znajduje się aż 21 przepompowni ścieków, a i tak wszystkie nieczystości trafiają w końcu na ulicę Jaracza, skąd są pompowane do oczyszczalni w Tyrowie? Te i wiele innych technicznych ciekawostek w trzecim odcinku Kompendium Wiedzy o Ostródzie.

WODOCIĄGI

Długość wodociągowej sieci rozdzielczej wynosi ok. 70 kilometrow i korzysta z niej ok. 99% mieszkańców Ostródy. Główna magistrala wodociągowa biegnie wzdłuż ulic 21 Stycznia, Chrobrego, Jagiełły, Warmińskiej, Grunwaldzkiej i Drwęckiej. Układ sieci ma charakter pierścieniowo – promienisty.

Sieć wodociągowa zaopatrywana jest w pełni z ujęcia wody Kajkowo, które składa się z 7 studni o głębokości od 55 do 100 metrów. W ciągu roku ujęcie wykorzystuje ok. 37% z wody dopuszczonej w pozwoleniu na pobór.

Woda z ujęcia Kajkowo uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody Kajkowo. Proces uzdatniania ma charakter dwustopniowej filtracji ciśnieniowej. Dobowy pobór wody wynosi od 4 000 do 5 000 m3, zaś średniodobowa wydajność wynosi 4 800 m3/d. Wydajność istniejących ujęć wodnych jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb istniejących i perspektywicznych miasta.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

W Ostródzie działa zorganizowany system gospodarki ściekowej. Główne kanały sanitarne i sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są praktycznie na terenie całego miasta.

Przepompownie ścieków w kilku miejscach miasta tłoczą ścieki w kierunku północnym i zachodnim do centralnej przepompowni ścieków, z której ścieki tłoczone są do mechaniczno– biologiczno–chemicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie PWiK Ostróda–Tyrowo. Istniejąca oczyszczalnia ścieków o przepustowości 12 000 m3/dobę przyjmuje średnio około 7 126 m3/dobę. System kanalizacji oparty jest na sieci kanałów grawitacyjnych, rurociągów tłocznych i lokalnych przepompowni ścieków.

Na terenie miasta znajduje się 21 przepompowni, w tym 19 to przepompownie lokalne i 2 główne (przy ulicach Stapińskiego i Jaracza). Przepompownia przy ulicy Stapińskiego zbiera ścieki z północnej części miasta i z Wałdowa oraz Międzylesia, następnie są one tłoczone do przepompowni przy ul. Jaracza, do której trafiają ścieki z całej sieci kanalizacyjnej miasta oraz ze Starych Jabłonek, Kątna, Idzbarka, Kajkowa, i Lubajn. Następnie ścieki trafiają do oczyszczalni w Tyrowie.
Kanalizacja sanitarna obsługuje około 94% mieszkańców miasta. Na terenie całego miasta istnieje również system kanalizacji deszczowej. Główne kanały deszczowe i sieć drobniejszych kanałów odprowadzają wody opadowe deszczowe do niżej położonych odbiorników. Głównymi odbiornikami są: Jezioro Drwęckie, Jezioro Smordy, Jezioro Pauzeńskie, rzeka Drwęca oraz lokalnie występujące niecki terenowe i rowy otwarte.

Opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda do 2023 roku.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.