Czy wiesz, że... w Ostródzie istniał Państwowy Dom Dziecka?

Ciekawostki
Typography

Placówka powstała na mocy zarządzenia wojewódzkiego Inspektora Szkolnego z dnia 1 września 1945 roku. Jej organizację starosta ostródzki Tadeusz Raczyński zlecił Annie Kułakowskiej. Na siedzibę wybrano budynek dawnego lazaretu garnizonowego, szczęśliwie nie spalonego przez upojonych (nie tylko) zwycięstwem, okupujących Ostródę taborytów sowieckiej armii (dzisiaj mieści się tutaj internat Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych).

Do Domu Dziecka trafiały przede wszystkim wyłapywane przez Milicję Obywatelską sieroty wojenne, wałęsające się i żebrzące po wsiach powiatu ostródzkiego. W większości nie znające języka polskiego, skrajnie wycieńczone, zawszone i brudne, często owinięte jedynie w koc.

Starostwo zapewniało dzieciom opiekę lekarską, odzież i wyżywienie (głównie z paczek duńskiego Czerwonego Krzyża i UNRR-y). Część podopiecznych zostawała później odnaleziona przez swoich krewnych i opuszczała ośrodek, w większości wyjeżdżając do Niemiec, ale byli też i tacy, którzy mieszkali w Domu Dziecka do pełnoletniości.

Na przełomie lat 1946/1947 placówka przyjęła prawie 40 polskich sierot z Buchary w Kazachstanie. W 1947 roku zmieniono nazwę ośrodka na Dom Młodzieży. Olsztyńskie kuratorium umieszczało tutaj między innymi tak zwaną młodzież trudną: aresztowanych przez milicję, zdeprawowanych przez wojnę młodocianych przestępców. Trwało to jednak krótko, później kierowano ich do zakładów poprawczych.

Od połowy lat 50. dwudziestego wieku w ostródzkim PDD zastępczy dom znajdowało wiele dzieci z rodzin najuboższych (Polski nie było stać na program 500+. Nie to co teraz!).

Placówka, na miarę posiadanych środków, starała się być samowystarczalna. Zatrudniała lekarza i pielęgniarkę, kucharkę i pomoce kuchenne, posiadała warsztat szewski i pracownię krawiecką. W okresie największego rozkwitu mieszkało tutaj około 130 wychowanków.

Decyzją administracyjną ostródzki Państwowy Dom Dziecka zlikwidowano pod koniec lat 60. dwudziestego wieku.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.