Przystosowanie sieci szkół do reformy systemu oświaty, to jedno z głównych zadań, jakie stoi przed samorządem lokalnym. Ostródzcy radni miejscy już podczas sesji 31 stycznia br. przyjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania miejskiej sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Po przeanalizowaniu treści uchwały Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty stwierdził, że zaproponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami i już podczas najbliższej sesji 23 marca br., radni wezmą pod obrady wiążącą uchwałę zmieniającą system oświatowy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokumentację projektową drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy. Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy długości ok 5,6 km oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją. Oferty można składać do 10 kwietnia 2017 r.

Holiday World w Pradze to jedne z największych międzynarodowych targów turystycznych, organizowanych w Europie Środkowej. Powiat ostródzki uczestniczy w tej imprezie od pięciu lat, prezentując walory turystyczne naszego subregionu – Mazur Zachodnich. Po raz trzeci robi to przy współpracy partnerskiego regionu z Czech - Usteckiego Kraju, który użycza mu swojej powierzchni wystawienniczej. W dniach 16 - 19 lutego 2017, reprezentanci powiatu, wspierani fachowymi siłami lokalnych organizacji turystycznych i Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, prezentowali w stolicy Czech atrakcje Mazur Zachodnich.

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbyło się spotkanie, dotyczące analizy nowego systemu komunikacji miejskiej w Ostródzie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, zastępca burmistrza Norbert Gesek, a także przedstawiciele Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej oraz projektanci systemu komunikacyjnego z firmy Public Transport Consulting z Gdyni.

Więcej artykułów…

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.