Mamy w Ostródzie Bulwar Europejski! Na 15-lecie członkostwa w UE oraz 25-lecie współpracy z Osterode am Harz

Aktualności
Typography

W piątek 26 kwietnia, podczas IX Sesji Rady Miasta, ostródzcy radni podjęli uchwałę nadającą terenom rekreacyjnym wokół zatoki Jeziora Drwęckiego nazwę Bulwaru Europejskiego. Za nadaniem nazwy głosowało 16 spośród 18 obecnych na sesji radnych. W uzasadnieniu podkreślono, że ma ona honorować wielokulturową, wielonarodową i wielowyznaniową tożsamość Ostródy.

Bulwar nad Jeziorem Drwęckim - najbardziej reprezentacyjna i najchętniej odwiedzana przez mieszkańców i turystów część Ostródy - jeszcze do minionego piątku pozostawał nienazwany. Inaczej niż w sąsiednich miastach, bo np. Iława ma Bulwar Jana Pawła II, Elbląg - Bulwar Zygmunta Augusta, a Toruń - Bulwar Filadelfijski nad Wisłą. Z inicjatywą nazwania promenady wystąpiła grupa radnych, reprezentujących różne kluby w Radzie Miasta, również niezrzeszonych. Nadanie nazwy "Bulwar Europejski" zbiegło się w czasie z obchodami czterech rocznic: 690-lecia praw miejskich Ostródy, 30-lecia demokratycznych przemian w Polsce, 25-lecia międzynarodowego partnerstwa Ostródy i Osterode Am Harz, i wreszcie 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nazwa "Bulwar Europejski" akcentuje wielokulturową, wielonarodową i wielowyznaniową tożsamość Ostródy. Jest również wyrazem uznania dla idei integracji europejskiej oraz wszystkich, którym bulwar zawdzięcza swój wygląd - byłych burmistrzów, urzędników, samorządowców, którzy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy europejskich przyczynili się do upiększenia tego miejsca. Ostródzcy radni podkreślali również, że nowa nazwa to także zobowiązanie. Europejski znaczy na wysokim poziomie, a bulwar nie jest przecież skończony i do swojej nazwy będzie jeszcze dorastał.

Przeczytaj artykuł Adriana Godlewskiego, prezentujący pomysł Bulwaru Europejskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Reprezentacyjny deptak wokół zatoki Jeziora Drwęckiego to turystyczne centrum Ostródy i najpopularniejszy szlak spacerowy w mieście. W przeciwieństwie do podobnych terenów rekreacyjnych w innych miejscowościach, do dziś pozostaje nienazwany. W opinii wnioskodawców, bulwar powinien zyskać nazwę nawiązującą do historii Ostródy i podkreślającą jej główne atuty — wielopaństwową, wielokulturową i wielonarodową historię, wielowyznaniowość mieszkańców, a także kultywowaną w naszym mieście, m.in. poprzez współpracę z samorządem niemieckiego Osterode am Harz, ideę europejskiego partnerstwa i pojednania pomiędzy narodami.

Nadanie nazwy "Bulwar Europejski", oprócz symbolicznego zaakcentowania tożsamości miasta oraz trwającego ćwierć wieku partnerstwa z niemieckim Osterode am Harz, jest również podkreśleniem poparcia mieszkańców Ostródy dla idei integracji europejskiej. W 2003 roku, w ogólnokrajowym referendum akcesyjnym, poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, za integracją opowiedziało się aż 87% wyborców, co było jednym z najwyższych wyników w Polsce.

Nadanie nazwy "Bulwar Europejski" to również uhonorowanie czterech rocznic, które przypadają w 2019 roku: 690-lecia praw miejskich Ostródy, 30-lecia demokratycznych przemian w Polsce, 25-lecia partnerskiej współpracy samorządów Ostródy i Osterode am Harz oraz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nawiązywałoby ono do lokalnej tradycji honorowania kolejnych rocznic nawiązania współpracy pomiędzy Ostródą i Osterode am Harz oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W dniu wejścia do Unii, 1 maja 2004 roku, na Plac Tysiąclecia powrócił przedwojenny obelisk Trzech Cesarzy, nazwany odtąd Pomnikiem Jedności Europejskiej. W piątą rocznicę akcesji, władze miasta nadały honorowe obywatelstwo unijnemu komisarzowi ds. rozszerzenia Gunterowi Verheugenowi. W 2014 roku, honorowym obywatelem Ostródy został jej przedwojenny mieszkaniec, Niemiec Edgar Steiner, zaangażowany m.in. w odbudowę ostródzkiego zamku i nawiązanie współpracy z Osterode Am Harz. Nadanie nazwy bulwarowi byłoby kolejnym symbolicznym gestem, wpisującym się w dotychczasowe działania samorządu miasta.

Tereny rekreacyjne wokół Jeziora Drwęckiego swój obecny wygląd i popularność zawdzięczają przede wszystkim inwestycjom, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Nadanie nazwy "Bulwar Europejski" jest więc również stwierdzeniem faktu, jak i wyrazem uznania dla wszystkich, którym bulwar zawdzięcza swój wygląd - byłych burmistrzów, urzędników, samorządowców, ale i wszystkich zaangażowanych mieszkańców, którzy w różny sposób wpłynęli na rozwój miasta.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.