Czyje są ulice, a czyje kamienice? Struktura własnościowa gruntów i ulic

Kompendium
Typography

Może to zaskakujące, ale większość Ostródy wcale nie należy do samorządu miejskiego. Grunty będące w posiadaniu miasta to tylko 28% jego ogólnej powierzchni. Kto jest zatem właścicielem pozostałych 72% Ostródy? Zapraszamy na kolejny odcinek naszego Kompendium.

Łączna powierzchnia gruntów w granicach Ostródy to 1 415 hektarów. Największą część, bo aż 38,24% (541 ha), należy do Skarbu Państwa. Samorząd miejski jest właścicielem 27,85% (394 ha) ogólnej powierzchni Ostródy. Do osób fizycznych należy 327 ha (23,11% ogólnej powierzchni miasta), a około 4,5% udziałem do powiatu ostródzkiego. Niespełna pół procenta powierzchni Ostródy stanowią grunty należące do kościołów i związków wyznaniowych.

W Ostródzie dominują grunty pod wodami powierzchniowymi, które stanowią 17,95% ogólnej powierzchni miasta oraz grunty zabudowane i zurbanizowane – 17,47%. Znaczącą powierzchnię zajmują ulice (12,51%) oraz grunty orne (9,47%).

Przez Ostródę przebiegają dwie ważne drogi krajowe - S7 oraz DK16. Łączna długość dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA, znajdujących się w granicach administracyjnych Ostródy, wynosi 13,6 km. Drogi powiatowe utrzymywane przez Zarząd Dróg Powiatowych na terenie Ostródy mają łączną długość 38,2 km, natomiast drogi miejskie to łącznie 25,5 km. Całkowita długość wszystkich ulic w mieście wynosi 77,3 km, z czego 85% (65,7 km) to ulice o nawierzchni twardej.

Opracowano na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda do 2023 roku oraz danych GUS.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.