Czy wiesz, że... po I wojnie światowej Ostródą rządzili komuniści?

Ciekawostki
Typography

Rok 1918 był ciężki dla Niemiec, w tym dla Prus Wschodnich. Na tych terenach mieszkańcy byli szczególnie rozgoryczeni przedłużającą się wojną, była to bowiem jedyna prowincja Niemiec, gdzie toczyły się działania wojenne. W obliczu przegranej wojny i trudności gospodarczych, pod koniec roku Niemcy stanęły na progu rewolucji. Uważa się, że ten wybuch został wywołany, tak jak w innych częściach Niemiec, głównie przez prokomunistycznych spartakusowców (Związek Spartakusa – marksistowski ruch rewolucyjny, działający w Niemczech podczas I wojny światowej. Przywódcami związku byli m.in. Róża Luksemburg, Karl Liebknecht i Julian Marchlewski). Przebieg wystąpień we wszystkich miejscach był podobny. W całym kraju wybuchały strajki i zamieszki. W zajętych przez rewolucjonistów miastach tworzono rady żołnierskie i robotnicze oraz odsuwano od urzędu dotychczasowe władze.

Na początku listopada rząd stracił kontrolę m.in. nad Lubeką, Bremą, Hamburgiem i innymi miastami. Proklamowano Wolne Państwo Bawarię, upadł rząd Brunszwiku i zawrzało w Zagłębiu Ruhry. Wystąpienia miały także miejsce w wielu miejscowościach Prus Wschodnich m.in. w Olsztynie i Królewcu. 9 listopada doszło do zamieszek rewolucyjnych w Berlinie, gdzie buntem dowodził spartakusowiec Karl Liebknecht, który tego samego dnia z balkonu pałacu cesarskiego proklamował powstanie republiki socjalistycznej. Dwie godziny wcześniej w Reichstagu, deputowany Philipp Scheidemann ogłosił utworzenie Republiki Weimarskiej.

Wobec takiego rozwoju wypadków atmosfera w Ostródzie była napięta. Zarząd Miejski obawiał się zaplanowanej na 10 listopada rewolucji. Władze krajowe w Berlinie i prowincjonalne w Olsztynie zakazały użycia siły przeciwko protestującym i strajkującym. Starano się także porozumieć z przywódcami powstających rad by zapobiec rozlewowi krwi. Radni miejscy, by nie dopuścić do rozruchów, postanowili w specjalnej uchwale przekazać władzę radzie robotniczo-żołnierskiej i współpracować z nią aby utrzymać ład i porządek.

W południe 11 listopada, przed ostródzki ratusz na rynku, przybyli żołnierze i robotnicy, wśród których przeważali pracownicy ostródzkich zakładów kolejowych. Wybrano wtedy przedstawicieli do świeżo powstałej rady robotniczo-żołnierskiej. Przedstawiciele rady spotkali się z burmistrzem i zakomunikowali mu o przejęciu władzy w imieniu „republiki socjalistycznej”. Rozmowy przebiegały spokojnie, rada zgodziła się na dalsze urzędowanie instytucji miejskich. W godzinach wieczornych tego dnia, w Deustches Theater (przy dzisiejszej ulicy Drwęckiej), wybrano przedstawicieli mieszkańców miasta. Dołączyli oni do rady, która miała liczyć teraz 9 członków. Nowopowstała rada otrzymała w użytkowanie kilka pokoi w ratuszu. Współpracę urzędu miejskiego z radą robotniczo-żołnierską można określić jako wzorcową i bezkonfliktową. Magistrat miał działać dalej do końca swojej kadencji.

Rada przestała działać 10 marca 1919 roku. Wskutek nowej sytuacji polityczno-społecznej i powolnej normalizacji życia w kraju, rada podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Tak skończył się czteromiesięczny okres władzy komunistycznej w Ostródzie.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.