Czy wiesz, że... po stanie wojennym PRON chciał zbudować w Ostródzie „Szpital Grunwaldzki”?

Ciekawostki
Typography

Jesienią 1983 roku, na jednym z zebrań plenarnych Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przyjęto uchwałę o "podjęciu i zintensyfikowaniu wielokierunkowych działań w kierunku budowy w Ostródzie nowego szpitala. Członkowie PRON uznali, że "w tym celu należy stworzyć szeroką bazę społeczną (Ostróda i okoliczne gminy) dla tej sprawy, poszerzać, wzbogacać i wzmacniać argumentację przemawiającą za koniecznością budowy szpitala właśnie tu, w Ostródzie".

Nowy szpital miałby nosić nazwę „Szpital Grunwaldzki”. Dlaczego? A dlatego, że „Grunwald dla mieszkańców Ziemi Ostródzkiej (...) jest przede wszystkim symbolem polskiego trwania na tej ziemi, symbolem wielkich możliwości zjednoczonego polskiego narodu, jest źródłem wzniosłych patriotycznych uczuć. Grunwald był przez wieki dla polskiej ludności Warmii i Mazur , a szczególnie tej żyjącej na Ziemi Ostródzkiej ostoją bezpieczeństwa, podstawą nadziei. Nie ma lepszego i godniejszego symbolu dla przyszłego szpitala w Ostródzie niż właśnie Grunwald. (...) „Szpital Grunwaldzki” w Ostródzie łączyłby w sobie funkcje wzniosłego symbolu – pomnika z niezwykle ważną społecznie funkcją użytkową. Dlaczego „Szpital Grunwaldzki” – mogliby zapytać oponenci – miałby stanąć właśnie w Ostródzie? Proste, Grunwald leży na ziemi, której naturalną, historyczną, gospodarczą, kulturalną i komunikacyjną stolicą – centrum jest nasze miasto”.

Idea budowy nowego szpitala była nigdy nie zrealizowanym (w PRL-u to normalne!) działaniem propagandowym władzy, usiłującej po stanie wojennym odzyskać zaufanie społeczne. Dlatego rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu ostródzcy działacze PRON nawet nie brali pod uwagę.

Wywodzący się z Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego (OKON), Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON), był fasadową organizacją polityczną utworzoną w 1982 roku przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i podporządkowane jej Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne oraz prorządowe organizacje katolickie (np. Pax) w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla władz, a w szczególności dla wprowadzenia stanu wojennego (1981-1983). PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich).

Rozwiązany 8 listopada 1989 roku, PRON był organizacją prawdziwie masową, chociaż olbrzymia większość jego członków nawet nie wiedziała, że należy do Ruchu. Do PRON wstępowały bowiem istniejące organizacje (jeśli chciały nadal istnieć), zazwyczaj nie informując o tym fakcie swoich szeregowych członków. Dlatego, paradoksalnie, do PRON należało więcej Polaków niż Polska liczyła obywateli, gdyż wiele osób działających w kilku organizacjach siłą rzeczy należało do PRON po kilkakroć.

Wszystkie cytaty pochodzą z tekstu Olgierda Dąbrowskiego p.t. „Szpital Grunwaldzki w Ostródzie czyli o przedłużeniu nadziei” (Dwumiesięcznik „Ziemia Ostródzka” Nr 3, lipiec-sierpień 1985).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.