GDDKiA: Dziewięć firm chce zaprojektować drogę ekspresową S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy

Aktualności
Typography

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy długości ok 5,6 km" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych ww. dokumentacją. O realizację tego zadania ubiega się 9 wykonawców.

Najwyższą cenę – ponad 3,8 mln zł - zaproponowała firma Mosty Katowice Sp. z o. o., najniższą - blisko 2,4 mln zł - zaoferowała inna firma z Katowic – TRAKT. W postępowaniu przyjęto wraz z ceną cztery kryteria oceny ofert. Oceniane będą następujące parametry:

a) cena – 60%
b) doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego – 7%
c) udział audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3%
d) doświadczenie zespołu projektowego – 30%

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji programowej w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, projektu budowlanego i projektu wykonawczego w terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez 10 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przez 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych.

Budowa drogi S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy o długości około 5,6 km jest kontynuacją realizowanej obecnie obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda. W ramach zadania przewidziana jest budowa dróg dojazdowych obsługujących teren przyległy, ponadto przebudowane będą drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, 3 wiadukty, 1 estakada.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.